Skip to main content

žirant

Šta znači žirant


žirant značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žirant (od italijanske reči: girante) trgovina: lice koje menicu, na sebe vučevu (trasiranu), prenosi na nekog drugog, prenosilac menice; indosant.

Reč žirant napisana unazad: tnariž

žirant se sastoji od 6 slova.

sta je žirant

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...