Skip to main content

žirardi-šešir značenje

šta znači žirardi-šešir

Na latinici: Definicija i značenje reči žirardi-šešir po bečkom glumcu Aleksandru Žirardiju (Girardi) nazvan pljosnati slamni šešir.

Reč žirardi-šešir sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: по бечком глумцу Александру Жирардију (Гирарди) назван пљоснати сламни шешир.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z