Skip to main content

žirardi-šešir

Šta znači žirardi-šešir


žirardi-šešir značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žirardi-šešir po bečkom glumcu Aleksandru Žirardiju (Girardi) nazvan pljosnati slamni šešir.

Reč žirardi-šešir napisana unazad: rišeš-idrariž

žirardi-šešir se sastoji od 13 slova.

sta je žirardi-šešir

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...