Skip to main content

žirasol značenje

Šta znači žirasol


žirasol

latinica:

Definicija i značenje reči žirasol (od francuske reči: girasol) dragi kamen, jedan od naziva za opal; suncokret.

Reč žirasol napisana unazad: losariž

žirasol se sastoji od 7 slova.

sta je žirasol

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...