Skip to main content

žirasol značenje

šta znači žirasol

Na latinici: Definicija i značenje reči žirasol (fr. girasol) dragi kamen, jedan od naziva za opal; suncokretorika:

Reč žirasol sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. гирасол) драги камен, један од назива за опал; сунцокрет.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z