Skip to main content

žirat značenje

Šta znači žirat


žirat

latinica:

Definicija i značenje reči žirat (od italijanske reči: giratario) trgovina: lice na koje se menica prenosi; žiratar, indosatar; suprotno:: žirant.

Reč žirat napisana unazad: tariž

žirat se sastoji od 5 slova.

sta je žirat

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...