Skip to main content

žirator značenje

šta znači žirator

Na latinici: Definicija i značenje reči žirator (ital. giratario)trgovina: lice na koje se prenosi menica.

Reč žirator sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. гиратарио) трг. лице на које се преноси меница.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z