Skip to main content

žirator značenje

Šta znači žirator


žirator

latinica:

Definicija i značenje reči žirator (od italijanske reči: giratario) trgovina: lice na koje se prenosi menica.

Reč žirator napisana unazad: rotariž

žirator se sastoji od 7 slova.

sta je žirator

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...