Skip to main content

žire značenje

Šta znači žire


žire

latinica:

Definicija i značenje reči žire (od francuske reči: jure, latinski jurare zakleti se) onaj koji je zaklet; pravo: član porotnog suda, porotni sudija, porotnik.

Reč žire napisana unazad: eriž

žire se sastoji od 4 slova.

sta je žire

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...