Skip to main content

žirela

Šta znači žirela


žirela značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žirela (od francuske reči: girelle) zoologija: vrsta šarene morske ribe toplih mora, Julis vulgaris.

Reč žirela napisana unazad: aleriž

žirela se sastoji od 6 slova.

sta je žirela

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...