Skip to main content

žirela značenje

šta znači žirela

Na latinici: Definicija i značenje reči žirela (fr. girelle)zoologija: vrsta šarene morske ribe toplih mora, Julis vulgaris.

Reč žirela sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. гирелле) зоол. врста шарене морске рибе топлих мора, Јулис вулгарис.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z