Skip to main content

žiri značenje

Šta znači žiri


žiri

latinica:

Definicija i značenje reči žiri (od francuske reči:, eng. jury, latinski jurare zakleti se) porotni sud, porota; ocenjivački sud ili odbor za dodeljivanje nagrada na umetničkim, književnim, naučnim islično: konkursima, stečajima.

Reč žiri napisana unazad: iriž

žiri se sastoji od 4 slova.

sta je žiri

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...