Skip to main content

žirirati značenje

Šta znači žirirati


žirirati

latinica:

Definicija i značenje reči žirirati (od italijanske reči: girare) trgovina: menicu ili neko istraživanje na nekog drugog prenositi ili preneti, prepisati, doznačiti (takva menica zove se žirirana menica).

Reč žirirati napisana unazad: itaririž

žirirati se sastoji od 8 slova.

sta je žirirati

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...