Skip to main content

žiro-banka značenje

Šta znači žiro-banka


žiro-banka

latinica:

Definicija i značenje reči žiro-banka (od italijanske reči: giro, od francuske reči: banque) trgovina: banka u kojoj se novac prenosi sa jednoga na drugog prostim dopisivanjem i otpisivanjem.

Reč žiro-banka napisana unazad: aknab-oriž

žiro-banka se sastoji od 10 slova.

sta je žiro-banka

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...