Skip to main content

žiroautopilot značenje

šta znači žiroautopilot

Na latinici: Definicija i značenje reči žiroautopilot (od grčke reči: gyros krug, autos sam,od francuske reči: pilote) uređaj za automatske upravljanje avionom pomoću žiroskopa

Reč žiroautopilot sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. гyрос круг, аутос сам, фр. пилоте) уређај за аутоматске управљање авионом помоћу жироскопа


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z