Skip to main content

žiroautopilot značenje

Šta znači žiroautopilot


žiroautopilot

latinica:

Definicija i značenje reči žiroautopilot (od grčke reči: gyros krug, autos sam, od francuske reči: pilote) uređaj za automatske upravljanje avionom pomoću žiroskopa

Reč žiroautopilot napisana unazad: tolipotuaoriž

žiroautopilot se sastoji od 13 slova.

sta je žiroautopilot

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...