Skip to main content

žiroklinometar značenje

Šta znači žiroklinometar

Na latinici: Definicija i značenje reči žiroklinometar (od grčke reči: gyros krug, klino nagi-bam, metron mera)avijacija: aparat koji automatski pokazuje svaku promenu nagiba, odnosno težnju za naginjanjem u toku leta.

Reč žiroklinometar napisana unazad: ratemonilkoriž

žiroklinometar se sastoji od 14 slova.

Šta je žiroklinometar

На Ћирилици: (грч. гyрос круг, клино наги-бам, метрон мера) авиј. апарат који аутоматски показује сваку промену нагиба, односно тежњу за нагињањем у току лета.

Slično: 
Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo zj