Skip to main content

žiroklinometar značenje

Šta znači žiroklinometar


žiroklinometar

latinica:

Definicija i značenje reči žiroklinometar (od grčke reči: gyros krug, klino nagibam, metron mera) avijacija: aparat koji automatski pokazuje svaku promenu nagiba, odnosno težnju za naginjanjem u toku leta.

Reč žiroklinometar napisana unazad: ratemonilkoriž

žiroklinometar se sastoji od 14 slova.

sta je žiroklinometar

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...