Skip to main content

žironda značenje

Šta znači žironda


žironda

latinica:

Definicija i značenje reči žironda (od francuske reči: gironde) umerena republikanska stranka za vreme velike francuske revolucije (1791—1793), nazvana po tome što su vođi te stranke bili iz departmana Žironda.

Reč žironda napisana unazad: adnoriž

žironda se sastoji od 7 slova.

sta je žironda

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...