Skip to main content

žironda značenje

šta znači žironda

Na latinici: Definicija i značenje reči žironda (fr. gironde) umerena republi-kanska stranka za vreme velike francuske revolucije (1791—1793), nazvana po tome što su vođi te stranke bili iz departmana Žironda.

Reč žironda sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. гиронде) умерена републи-канска странка за време велике француске револуције (1791—1793), названа по томе што су вођи те странке били из департмана Жиронда.


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z