Skip to main content

žirondisti značenje

Šta znači žirondisti


žirondisti

latinica:

Definicija i značenje reči žirondisti (od francuske reči: girondins) pl. pristalice žironde (oni su takođe glasali za smrt kralja Luja XVI, ali su gledali da ga, apelom na narod, spasu); 2. juna 1793. oborili su ih jakobinci, a 31. oktobra već je 21 žirondist bio giljotiniran

Reč žirondisti napisana unazad: itsidnoriž

žirondisti se sastoji od 10 slova.

sta je žirondisti

Slično:
Šta znači Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja d...
Šta znači Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
Šta znači žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod ...
Šta znači žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na za...
Šta znači žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa ...
Šta znači žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj...