Skip to main content

žirondisti značenje

šta znači žirondisti

Na latinici: Definicija i značenje reči žirondisti (fr. girondins) pl. pristalice žironde (oni su takođe glasali za smrt kralja Luja XVI, ali su gledali da ga, apelom na narod, spasu); 2. juna 1793. oborili su ih jakobinci, a 31. oktobra već je 21 žirondist bio giljotiniran

Reč žirondisti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. гирондинс) пл. присталице жиронде (они су такође гласали за смрт краља Луја XВИ, али су гледали да га, апелом на народ, спасу); 2. јуна 1793. оборили су их јакобинци, а 31. октобра већ је 21 жирондист био гиљотиниран


Ziratni zemljoradnički, orački, za oranje; ziratna zemlja zemlja dobra za or...
Ziratiti obrađivati zemlju, orati....
žiro račun račun na kome pravna lica drže svoja novčana sredstva kod banke....
žiro-poslovi aktivni kratkoročni ban-karski poslovi u kojima banka na zahtev svog ...
žiropter avij. vazduhoplov teži od vazduha sa krilima iznad trupa koja se ob...
žiroplan avij. motorni vazduhoplov kod koga se, sem eliseia prednjoj strani, ...
Sve reči na slovo z