Skip to main content

Zoo značenje

Šta znači Zoo


Zoo

latinica:

Definicija i značenje reči Zoo (od grčke reči: zoon životinja) 2. skraćen naziv za zoološki vrt.

Reč Zoo napisana unazad: ooz

Zoo se sastoji od 3 slova.

sta je Zoo

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z