Skip to main content

Zoohrezija značenje

Šta znači Zoohrezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohrezija (od grčke reči: zoon, chresis upotreba) nauka o stočarstvu, stočarstvo.

Reč Zoohrezija napisana unazad: ajizerhooz

Zoohrezija se sastoji od 10 slova.

Šta je Zoohrezija

На Ћирилици: (грч. зоон, цхресис употреба) наука о сточарству, сточарство.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z