Skip to main content

Zoohrezija značenje

šta znači Zoohrezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohrezija (od grčke reči: zoon, chresis upotreba) nauka o stočarstvu, stočarstvo.

Reč Zoohrezija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, цхресис употреба) наука о сточарству, сточарство.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z