Skip to main content

Zoohigijena značenje

Šta znači Zoohigijena


Zoohigijena

latinica:

Definicija i značenje reči Zoohigijena (od grčke reči: zoon, hygiainein biti zdrav) nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishranu i korišćenje radi bolje zdravstvene zaštite, odgajivanja, rasplođavanja i dr.

Reč Zoohigijena napisana unazad: anejigihooz

Zoohigijena se sastoji od 11 slova.

sta je Zoohigijena

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z