Skip to main content

Zoohigijena značenje

šta znači Zoohigijena

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohigijena (od grčke reči: zoon, hygiainein biti zdrav) nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishranu i kori-šćenje radi bolje zdravstvene zaštite, odgajivanja, rasplođavanja i dr.

Reč Zoohigijena sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, хyгиаинеин бити здрав) наука која проучава услове живота домаћих животиња, њихову исхрану и кори-шћење ради боље здравствене заштите, одгајивања, расплођавања и др.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z