Skip to main content

Zoohirurgija značenje

Šta znači Zoohirurgija


Zoohirurgija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoohirurgija (od grčke reči: zoon, cheirurgia) veština lečenja životinjskih rana.

Reč Zoohirurgija napisana unazad: ajigrurihooz

Zoohirurgija se sastoji od 12 slova.

sta je Zoohirurgija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z