Skip to main content

Zoohirurgija značenje

šta znači Zoohirurgija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohirurgija (od grčke reči: zoon, cheirurgia) veština lečenja životinjskih rana.

Reč Zoohirurgija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, цхеирургиа) вештина лечења животињских рана.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z