Skip to main content

Zoohlorela značenje

Šta znači Zoohlorela


Zoohlorela

latinica:

Definicija i značenje reči Zoohlorela (od grčke reči: zoon, chloros otvorenozelen. zelenožut) biologija: jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksantela.

Reč Zoohlorela napisana unazad: alerolhooz

Zoohlorela se sastoji od 10 slova.

sta je Zoohlorela

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z