Skip to main content

Zoohemija značenje

šta znači Zoohemija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoohemija (od grčke reči: zoon, chemeia) nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu,to jest nauka koja ispituje hemijske procese u živom organizmu.

Reč Zoohemija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, цхемеиа) наука о хемијским материјама у животињском телу, тј. наука која испитује хемијске процесе у живом организму.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z