Skip to main content

Zoofor značenje

Šta znači Zoofor


Zoofor

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofor (od grčke reči: zoon, phoros, phero nosim) arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju.

Reč Zoofor napisana unazad: rofooz

Zoofor se sastoji od 6 slova.

sta je Zoofor

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z