Skip to main content

Zoofor značenje

šta znači Zoofor

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofor (od grčke reči: zoon, phoros, phero nosim) arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju.

Reč Zoofor sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхорос, пхеро носим) арх. стуб или свод који држи на себи животињу.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z