Skip to main content

Zoodinamija značenje

Šta znači Zoodinamija


Zoodinamija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoodinamija (od grčke reči: zoon, dynamis sila, snaga, moć) životna sposobnost i moć organizma.

Reč Zoodinamija napisana unazad: ajimanidooz

Zoodinamija se sastoji od 11 slova.

sta je Zoodinamija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z