Skip to main content

Zoodinamija značenje

šta znači Zoodinamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoodinamija (od grčke reči: zoon, dynamis sila, snaga, moć) životna sposobnost i moć organizma.

Reč Zoodinamija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, дyнамис сила, снага, моћ) животна способност и моћ организма.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z