Skip to main content

Zoofag značenje

šta znači Zoofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofag (od grčke reči: zoon, phagem jesti) onaj koji se hrani mesom, mesožder.

Reč Zoofag sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхагем јести) онај који се храни месом, месождер.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z