Skip to main content

Zoofag značenje

Šta znači Zoofag


Zoofag

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofag (od grčke reči: zoon, phagem jesti) onaj koji se hrani mesom, mesožder.

Reč Zoofag napisana unazad: gafooz

Zoofag se sastoji od 6 slova.

sta je Zoofag

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z