Skip to main content

Zoofagičan značenje

Šta znači Zoofagičan


Zoofagičan

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofagičan (od grčke reči: zoon, phagem) koji jede meso, koji se hrani mesom.

Reč Zoofagičan napisana unazad: načigafooz

Zoofagičan se sastoji od 10 slova.

sta je Zoofagičan

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z