Skip to main content

Zoofagičan značenje

šta znači Zoofagičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofagičan (od grčke reči: zoon, phagem) koji jede meso, koji se hrani mesom.

Reč Zoofagičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхагем) који једе месо, који се храни месом.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z