Skip to main content

Zoofagija značenje

Šta znači Zoofagija


Zoofagija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofagija (od grčke reči: zoon, phagem) hranjenje mesom, mesožderstvo.

Reč Zoofagija napisana unazad: ajigafooz

Zoofagija se sastoji od 9 slova.

sta je Zoofagija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z