Skip to main content

Zoofagija značenje

šta znači Zoofagija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofagija (od grčke reči: zoon, phagem) hranjenje mesom, mesožderstvo.

Reč Zoofagija napisana unazad: zoofagija i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхагем) храњење месом, месождерство.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z