Skip to main content

Zoofarmakologija značenje

šta znači Zoofarmakologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofarmakologija (od grčke reči: zoon pharmakon lek, logia) nauka o sredstvima za lečenje bolesti kod životinja.

Reč Zoofarmakologija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон пхармакон лек, логиа) наука о средствима за лечење болести код животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z