Skip to main content

Zoofarmakologija značenje

Šta znači Zoofarmakologija


Zoofarmakologija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofarmakologija (od grčke reči: zoon pharmakon lek, logia) nauka o sredstvima za lečenje bolesti kod životinja.

Reč Zoofarmakologija napisana unazad: ajigolokamrafooz

Zoofarmakologija se sastoji od 16 slova.

sta je Zoofarmakologija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z