Skip to main content

Zoofenomenologija značenje

šta znači Zoofenomenologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofenomenologija (od grčke reči: zoon, phainomenon pojava, logia) nauka o životnim pojavama kod zdravih i bolesnih životinja.

Reč Zoofenomenologija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхаиноменон појава, логиа) наука о животним појавама код здравих и болесних животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z