Skip to main content

Zoofilan značenje

šta znači Zoofilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofilan (od grčke reči: zoon, philos prijatelj) koji se rado hrani krvlju životinja (npr. komarci).

Reč Zoofilan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхилос пријатељ) који се радо храни крвљу животиња (нпр. комарци).


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z