Skip to main content

Zoofilija značenje

šta znači Zoofilija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofilija (od grčke reči: zoon, phileo volim) spolna naklonost prema životinjama; slučaj kad milovanje životinja izaziva spolni na<-gon.

Reč Zoofilija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхилео волим) сполна наклоност према животињама; случај кад миловање животиња изазива сполни на<-гон.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z