Skip to main content

Zoofilija značenje

Šta znači Zoofilija


Zoofilija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofilija (od grčke reči: zoon, phileo volim) spolna naklonost prema životinjama; slučaj kad milovanje životinja izaziva spolni na

Reč Zoofilija napisana unazad: ajilifooz

Zoofilija se sastoji od 9 slova.

sta je Zoofilija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z