Skip to main content

Zoofit značenje

Šta znači Zoofit


Zoofit

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofit (od grčke reči: zoon, phyton biljka) životinja sa telom sličnim biljci, polip.

Reč Zoofit napisana unazad: tifooz

Zoofit se sastoji od 6 slova.

sta je Zoofit

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z