Skip to main content

Zoofit značenje

šta znači Zoofit

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofit (od grčke reči: zoon, phyton biljka) životinja sa telom sličnim biljci, polip.

Reč Zoofit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхyтон биљка) животиња са телом сличним биљци, полип.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z