Skip to main content

Zoofitoliti značenje

šta znači Zoofitoliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofitoliti (od grčke reči: zoon, phyton, lithos kamen) pl. kol. okamenjeni polipi.

Reč Zoofitoliti sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхyтон, литхос камен) пл. кол. окамењени полипи.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z