Skip to main content

Zoofitologija značenje

Šta znači Zoofitologija


Zoofitologija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofitologija (od grčke reči: zoon, phyton, logia) nauka o životinjama sličnim biljkama, nauka o polipima.

Reč Zoofitologija napisana unazad: ajigolotifooz

Zoofitologija se sastoji od 13 slova.

sta je Zoofitologija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z