Skip to main content

Zoofitologija značenje

šta znači Zoofitologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofitologija (od grčke reči: zoon, phyton, logia) nauka o životinjama sličnim biljkama, nauka o polipima.

Reč Zoofitologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхyтон, логиа) наука о животињама сличним биљкама, наука о полипима.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z