Skip to main content

Zoofizika značenje

Šta znači Zoofizika


Zoofizika

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofizika (od grčke reči: zoon, physis priroda) nauka o hemijskim svojstvima u životinja.

Reč Zoofizika napisana unazad: akizifooz

Zoofizika se sastoji od 9 slova.

sta je Zoofizika

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z