Skip to main content

Zoofiziologija značenje

Šta znači Zoofiziologija


Zoofiziologija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofiziologija (od grčke reči: zoon, physis, logia) nauka o životnim pojavama u životinjskom i čovečjem telu.

Reč Zoofiziologija napisana unazad: ajigoloizifooz

Zoofiziologija se sastoji od 14 slova.

sta je Zoofiziologija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z