Skip to main content

Zoofiziologija značenje

šta znači Zoofiziologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofiziologija (od grčke reči: zoon, physis, logia) nauka o životnim pojavama u životinjskom i čovečjem telu.

Reč Zoofiziologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, пхyсис, логиа) наука о животним појавама у животињском и човечјем телу.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z