Skip to main content

Zoofobija značenje

Šta znači Zoofobija


Zoofobija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoofobija (od grčke reči: zoon, phobeomai bojim se) medicina: bolestan strah od životinja.

Reč Zoofobija napisana unazad: ajibofooz

Zoofobija se sastoji od 9 slova.

sta je Zoofobija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z