Skip to main content

Zoofobija značenje

Šta znači Zoofobija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoofobija (od grčke reči: zoon, phobeomai bojim se)medicina: bolestan strah od životinja.

Reč Zoofobija napisana unazad: ajibofooz

Zoofobija se sastoji od 9 slova.

Šta je Zoofobija

На Ћирилици: (грч. зоон, пхобеомаи бојим се) мед. болестан страх од животиња.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z