Skip to main content

Zoogeja značenje

šta znači Zoogeja

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoogeja (od grčke reči: zoon, ge zemlja) životinjska zemlja, kao konačan proizvod (produkat) raspadanja i truljenje životinjskih tela.

Reč Zoogeja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, ге земља) животињска земља, као коначан производ (продукат) распадања и труљење животињских тела.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z