Skip to main content

Zoogeja značenje

Šta znači Zoogeja


Zoogeja

latinica:

Definicija i značenje reči Zoogeja (od grčke reči: zoon, ge zemlja) životinjska zemlja, kao konačan proizvod (produkat) raspadanja i truljenje životinjskih tela.

Reč Zoogeja napisana unazad: ajegooz

Zoogeja se sastoji od 7 slova.

sta je Zoogeja

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z