Skip to main content

Zoogen značenje

Šta znači Zoogen


Zoogen

latinica:

Definicija i značenje reči Zoogen (od grčke reči: zoon, genes, gignesthai roditi se, nastati) pihtijasta masa (želatin)ko]a se dobiva iz kostiju hemijskim putem.

Reč Zoogen napisana unazad: negooz

Zoogen se sastoji od 6 slova.

sta je Zoogen

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z