Skip to main content

Zoogenija značenje

Šta znači Zoogenija


Zoogenija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoogenija (od grčke reči: zoon, genos, gignesthai roditi se, nastati, postajati) nauka o postojanju živih bića; isto znači i filogenija.

Reč Zoogenija napisana unazad: ajinegooz

Zoogenija se sastoji od 9 slova.

sta je Zoogenija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z