Skip to main content

Zoogeografija značenje

Šta znači Zoogeografija


Zoogeografija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoogeografija (od grčke reči: zoon, geographia) grana geografije ili zoologije koja proučava i opisuje rasprostranjenost životinja na Zemlji.

Reč Zoogeografija napisana unazad: ajifargoegooz

Zoogeografija se sastoji od 13 slova.

sta je Zoogeografija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z