Skip to main content

Zooglifit značenje

Šta znači Zooglifit


Zooglifit

latinica:

Definicija i značenje reči Zooglifit (od grčke reči: zoon, glypho dubem, izdubem, urežem) geologija: kamen u obliku životinje, životinjski otisak u kamenu; zoomorfit.

Reč Zooglifit napisana unazad: tifilgooz

Zooglifit se sastoji od 9 slova.

sta je Zooglifit

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z