Skip to main content

Zooglifit značenje

šta znači Zooglifit

Na latinici: Definicija i značenje reči Zooglifit (od grčke reči: zoon, glypho dubem, izdubem, urežem)geologija: kamen u obliku životinje, životinjski otisak u kamenu; zoomorfit.

Reč Zooglifit sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, глyпхо дубем, издубем, урежем) геол. камен у облику животиње, животињски отисак у камену; зооморфит.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z