Skip to main content

Zoogonija značenje

šta znači Zoogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoogonija (od grčke reči: zoon, gignomai rađam se, nasta jem) rađanje živih mladunaca

Reč Zoogonija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, гигномаи рађам се, наста јем) рађање живих младунаца


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z