Skip to main content

Zoograf značenje

šta znači Zoograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoograf (od grčke reči: zoon, grapho opisujem) opisivalac životinja; slikar životinja, živo-pisac; zograf.

Reč Zoograf sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, грапхо описујем) описивалац животиња; сликар животиња, живо-писац; зограф.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z