Skip to main content

Zoograf značenje

Šta znači Zoograf


Zoograf

latinica:

Definicija i značenje reči Zoograf (od grčke reči: zoon, grapho opisujem) opisivalac životinja; slikar životinja, živopisac; zografika:

Reč Zoograf napisana unazad: fargooz

Zoograf se sastoji od 7 slova.

sta je Zoograf

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z