Skip to main content

Zoografija značenje

Šta znači Zoografija


Zoografija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoografija (od grčke reči: zoon, grapho pišem) opisivanje životinja, proučavanje životinja; slikanje životinja; pr. zoografski.

Reč Zoografija napisana unazad: ajifargooz

Zoografija se sastoji od 10 slova.

sta je Zoografija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z