Skip to main content

Zooid značenje

šta znači Zooid

Na latinici: Definicija i značenje reči Zooid (od grčke reči: zoon, eidos vid, oblik) jedinka u životinjskim kolonijama.

Reč Zooid sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, еидос вид, облик) јединка у животињским колонијама.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z