Skip to main content

Zooid značenje

Šta znači Zooid


Zooid

latinica:

Definicija i značenje reči Zooid (od grčke reči: zoon, eidos vid, oblik) jedinka u životinjskim kolonijama.

Reč Zooid napisana unazad: diooz

Zooid se sastoji od 5 slova.

sta je Zooid

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z