Skip to main content

Zookultura značenje

Šta znači Zookultura


Zookultura

latinica:

Definicija i značenje reči Zookultura (od grčke reči: zoon, cultura) gajenje životinja.

Reč Zookultura napisana unazad: arutlukooz

Zookultura se sastoji od 10 slova.

sta je Zookultura

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z