Skip to main content

Zookultura značenje

Šta znači Zookultura

Na latinici: Definicija i značenje reči Zookultura (od grčke reči: zoon, cultura) gajenje životinja.

Reč Zookultura napisana unazad: arutlukooz

Zookultura se sastoji od 10 slova.

Šta je Zookultura

На Ћирилици: (грч. зоон, цултура) гајење животиња.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z