Skip to main content

Zoolater značenje

Šta znači Zoolater


Zoolater

latinica:

Definicija i značenje reči Zoolater (od grčke reči: zoon, latreuo obožavam, poštujem) obožavalac životinja, poštovalac životinja.

Reč Zoolater napisana unazad: retalooz

Zoolater se sastoji od 8 slova.

sta je Zoolater

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z