Skip to main content

Zoolater značenje

šta znači Zoolater

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoolater (od grčke reči: zoon, latreuo obožavam, poštujem) obožavalac životinja, poštovalac životinja.

Reč Zoolater sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, латреуо обожавам, поштујем) обожавалац животиња, поштовалац животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z