Skip to main content

Zoolatrija značenje

Šta znači Zoolatrija


Zoolatrija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoolatrija (od grčke reči: zoon, i resa obožavanje) religiozno poštovanje izvesnih životinja (kod većine mnogobožačkih naroda), zasnovano na verovanju da se u njima kriju duhovi predaka.

Reč Zoolatrija napisana unazad: ajirtalooz

Zoolatrija se sastoji od 10 slova.

sta je Zoolatrija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z