Skip to main content

Zoolatrija značenje

šta znači Zoolatrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoolatrija (od grčke reči: zoon, i resa obožavanje) religiozno poštovanje izvesnih živo-tinja (kod većine mnogobožačkih naroda), zasnovano na verovanju da se u njima kriju duhovi predaka.

Reč Zoolatrija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, и реса обожавање) религиозно поштовање извесних живо-тиња (код већине многобожачких народа), засновано на веровању да се у њима крију духови предака.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z