Skip to main content

Zoolit značenje

Šta znači Zoolit


Zoolit

latinica:

Definicija i značenje reči Zoolit (od grčke reči: zoon, lithos kamen) geologija: okamenjena životinja, ostatak fosilnih životinja.

Reč Zoolit napisana unazad: tilooz

Zoolit se sastoji od 6 slova.

sta je Zoolit

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z