Skip to main content

Zoolit značenje

šta znači Zoolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoolit (od grčke reči: zoon, lithos kamen)geologija: okamenjena životinja, ostatak fosilnih životinja.

Reč Zoolit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, литхос камен) геол. окамењена животиња, остатак фосилних животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z