Skip to main content

Zoolog značenje

Šta znači Zoolog


Zoolog

latinica:

Definicija i značenje reči Zoolog (od grčke reči: zoon, logos) poznavalac i učitelj nauke o životu i prirodi životinja.

Reč Zoolog napisana unazad: golooz

Zoolog se sastoji od 6 slova.

sta je Zoolog

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z