Skip to main content

Zoolog značenje

šta znači Zoolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoolog (od grčke reči: zoon, logos) poznavalac i učitelj nauke o životu i prirodi životinja.

Reč Zoolog napisana unazad: zoolog i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, логос) познавалац и учитељ науке о животу и природи животиња.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z