Skip to main content

Zoologija značenje

šta znači Zoologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoologija (od grčke reči: zoon, logia) nauka o životinjama s obzirom na njihovu spoljnu i unutrašnju građu, na njihove međusobne odnose i odnose prema ostalom svetu; zoozofija.

Reč Zoologija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, логиа) наука о животињама с обзиром на њихову спољну и унутрашњу грађу, на њихове међусобне односе и односе према осталом свету; зоозофија.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z